Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna

Nadleśnictwo Piaski prowadzi sprzedaż drewna dziewiętnastu gatunków drzew liściastych i iglastych (drewno wielkowymiarowe, średniowymiarowe oraz małowymiarowe), sadzonek czternastu gatunków drzew i krzewów, a w sezonie przedświątecznym – także choinek oraz stroiszu.

  Nadleśnictwo Piaski prowadzi sprzedaż drewna dziewiętnastu gatunków drzew liściastych i iglastych (drewno wielkowymiarowe, średniowymiarowe oraz małowymiarowe), sadzonek czternastu gatunków drzew i krzewów, a w sezonie przedświątecznym – także choinek oraz stroiszu.


Fot.R.Szymankiewicz

   Sprzedaż drewna w leśnictwach odbywa się w uzgodnieniu z leśniczym danego leśnictwa. Wywóz drewna opałowego z lasu odbywa się we wtorki i piątki każdego tygodnia. Numery telefonów do poszczególnych leśnictw znajdują się w dziale „Kontakty".

  Sprzedaż sadzonek drzew i krzewów prowadzi leśniczy d/s szkółkarskich w zlokalizowanej w Miranowie szkółce leśnej. 

  Sprzedaż choinek oraz stroiszu prowadzą leśniczowie poszczególnych leśnictw.


  Aktualny cennik detaliczny na surowiec drzewny, zasady sprzedaży detalicznej drewna, instrukcja sprzedaży drewna, wytyczne w zakresie pozyskania drewna kosztem nabywcy wraz z obowiązującym oświadczeniem oraz cennik detaliczny sprzedaży choinek i stroiszu świerkowego znajdują się w poniższych załącznikach.