Aktualności

W dniu 18.05.2023 w Puszczykowie odbyła się trzecia odsłona Regionalnego Forum o Lasach „Lasy warte dialogu” organizowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu. Podczas Forum leśnicy poznańskiej dyrekcji Lasów Państwowych debatowali z zaproszonymi prelegentami i gośćmi oraz wypracowywali podstawy strategii utworzenia turystycznego pierścienia wokół Poznania.

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Zapraszamy do zapoznania się z przetargami i zamówieniami organizowanymi przez Nadleśnictwo Piaski.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo Piaski prowadzi sprzedaż drewna dziewiętnastu gatunków drzew liściastych i iglastych (drewno wielkowymiarowe, średniowymiarowe oraz małowymiarowe), sadzonek czternastu gatunków drzew i krzewów, a w sezonie przedświątecznym – także choinek oraz stroiszu.

Oferta łowiecka

Nadleśnictwo Piaski prowadzi gospodarkę łowiecką w Ośrodku Hodowli Zwierzyny, w wyłączonym obwodzie łowieckim nr 480.

Zagrożenie pożarowe

W tym miejscu można zapoznać się z aktualnym zagrożeniem pożarowym polskich lasów.

Zakazy wstępu do lasu

Lasy Państwowe są dostępne dla wszystkich - gwarantuje to ustawa o lasach. Jednak w szczególnych przypadkach nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu na administrowanym przez nadleśnictwo terenie. Zawsze robi to, aby chronić przyrodę lub zapewnić bezpieczeństwo ludziom.

"Wieści z lasu"

"Wieści z lasu" to pojawiający się od czerwca 2016 roku kwartalny dodatek do lokalnych gazet "Życia Gostynia" i "Życia Rawicza". W gazetce staramy się przybliżyć Wam naszą pracę, a także przedstawiamy ciekawostki związane z lasem i otaczającą nas przyrodą.