Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Nadleśnictwo Piaski zgodnie z wymogami zasad certyfikacji FSC , w tym procedurą wyznaczania "Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych" zidentyfikowało na swoim obszarze lasy cenne przyrodniczo HCVF.

Nadleśnictwo Piaski zgodnie z wymogami zasad certyfikacji FSC® zidentyfikowało na swoim obszarze lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (Hight Conservation Vaule Forestes).
Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce zostały opracowane przez Związek Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska" - plik do pobrania pod adresem:http://pl.fsc.org/2014/01/aktualizacja-krajowego-standardu-odpowiedzialnej-gospodarki-lesnej-fsc-dla-polski/

Na obszarach wskazanych jako HCVF dopuszczalna jest gospodarka leśna. Działania gospodarcze prowadzone są w taki sposób, aby utrzymać charakterystyczne wartości ochronne tych lasów.
Procedura wyznaczenia lasów HCVF zrealizowana została na podstawie konsultacji społecznych. Konsultacje prowadzono w oparciu o informacje zamieszczone na stronie internetowej. W trakcie prowadzonych konsultacji nie zostały zgłoszone żadne uwagi.


Na terenie Nadleśnictwa Piaski wyznaczono następujące kategorie „Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych":

HCVF 1. Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych.
HCVF 1.1. - Obszary chronione
HCVF 1.2. - Ostoje zagrożonych i ginących gatunków
HCVF 3. – Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy
HCVF 3.1. - Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące,
HCVF 3.2. - Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy
HCVF 4. - Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych
HCVF 4.1. - Lasy wodochronne
HCVF 4.2. - Lasy glebochronne
HCVF 6. - Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

  W przypadku  pytań dotyczących Lasów HCVF  w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Piaski prosimy o kontakt z p. Martą Szewczyk adres e-mail: marta.szewczyk@poznan.lasy.gov.pl  lub pod  nr tel.: 65-573-90-80

  Rozmieszczenie poszczególnych kategorii lasów o szczególnych walorach przyrodniczych ilustrują zamieszczone poniżej mapy. Nie upubliczniamy informacji o lokalizacji ostoi zagrożonych i ginących gatunków.