O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Piaski podlega administracyjnie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa wynosi 19690,30 ha, natomiast leśna 19013,07 ha.

Użytkowanie lasu

W lasach Nadleśnictwa Piaski zapas drewna na pniu aktualnie wynosi 4 mln 859 tys. m3. Przeciętna zasobność naszych drzewostanów jest równa 263 m3/ha.

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka w obwodach łowieckich, które administracyjnie podlegają Nadleśnictwu Piaski prowadzona jest planowo, według założeń hodowlanych wynikających z Wieloletnich Łowieckich Planów Hodowlanych na okres 01.04.2017 - 31.03.2027 oraz zgodnie z „Zasadami gospodarowania populacjami zwierzyny w rejonach hodowlanych RDLP w Poznaniu".

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, a więc także nasze nadleśnictwo posiada certyfikat prowadzenia właściwej gospodarki leśnej.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo sprawuje nadzór nad lasami innych własności na podstawie porozumienia ze starostami powiatów: gostyńskiego, jarocińskiego, rawickiego i śremskiego na łącznej powierzchni około 2400 ha.