Wydawca treści Wydawca treści

Ekosysytemy reprezentatywne

Ekosystemy reprezentatywne to powierzchnie pozostawiane bez ingerencji w naturalnym stanie, na tych obszarach nie planuje się żadnych działań gospodarczych (z wyjątkiem zabiegów podnoszących walory przyrodnicze np. usuwanie gatunków obcych). Ma to na celu zachowanie zachodzących w nich naturalnych procesów ekologicznych.
Procedura wyznaczenia ekosystemów reprezentatywnych w Nadleśnictwie Piaski zrealizowana została na podstawie konsultacji społecznych. Konsultacje prowadzono w oparciu o informacje zamieszczone na stronie internetowej. W trakcie prowadzonych konsultacji nie zostały zgłoszone żadne uwagi.

Nadleśnictwo Piaski zgodnie z wymogami zasad certyfikacji gospodarki leśnej FSC® wyznaczyło na swoim obszarze następujące ekosystemy reprezentatywne:

 1. Rezerwaty przyrody
 2. Użytki ekologiczne
 3. Strefy ochrony całorocznej zwierząt
 4. Strefy ochrony roślin i grzybów
 5. Siedliska przyrodnicze w stanie A
 6. Wybrane siedliska przyrodnicze w stanie B i C
 7. Siedliska nieleśne
 8. Grunty pozostawione do naturalnej sukcesji
 9. Drzewostany trudnodostępne
 10. Kępy
 11. Drzewostany cenne przyrodniczo
 12. Bagna
 13. Bory i lasy bagienne
 14. Miejsca występowania gatunków chronionych
 15. Wybrane drzewostany uszkadzane przez bobry
   

Ogólna powierzchnia ekosystemów reprezentatywnych w Nadleśnictwie Piaski wynosi 1632,79 ha i może ulegać zmianie, gdyż dane są aktualizowane. Osobą do kontaktu w sprawie identyfikacji ekosystemów reprezentatywnych w Nadleśnictwie Piaski jest Marta Szewczyk, adres e-mail: marta.szewczyk@poznan.lasy.gov.pl  lub pod  nr tel.: 65-573-90-80.