Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 67 lat, a przeciętna zasobność wynosi 263 m3/ha.


Udział siedlisk leśnych:

• 74 % – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych (głównie dębów)
• 24 % – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny
• 2 % – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

 


Udział gatunków lasotwórczych:

• 60 % – sosna, modrzew
• 31 % – dąb, klon, jawor, wiąz, jesion
• 5 % – brzoza
• 4 % – olcha
• 2 % – pozostałe

 


Udział drzewostanów w klasach wieku:

• 12 % – I klasa
• 16 % – II klasa
• 16 % – III klasa
• 19 % – IV klasa
• 13 % – V klasa
• 16 % – VI klasa i starsze
• 6 % – KO
• 1 % – KDO
• 1 % – powierzchnia leśna niezalesiona 


Przeciętna zasobność drzewostanów:

• Sosna – 267 m3/ha
• Dąb – 277 m3/ha
• Olcha – 234 m3/ha
• Brzoza – 185 m3/ha