Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

W lasach Nadleśnictwa Piaski zapas drewna na pniu aktualnie wynosi 4 mln 859 tys. m3. Przeciętna zasobność naszych drzewostanów jest równa 263 m3/ha.

      W lasach Nadleśnictwa Piaski zapas drewna na pniu aktualnie wynosi 4 mln 859 tys. m3. Przeciętna zasobność naszych drzewostanów jest równa 263 m3/ha. Roczne pozyskanie drewna wynosi około 84 tys. m3, co stanowi 1,73 % ogólnego zapasu drzewostanów. Przyrost bieżący roczny (miąższość o jaką przyrastają drzewostany w danym roku) 5,94 m3/ha. Średnie roczne pozyskanie w rozmiarze mniejszym od bieżącego przyrostu miąższości pozwala na systematyczne zwiększanie się zasobów naszych lasów. Podstawą prowadzenia takiej gospodarki jest obowiązująca Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (z późn. zmianami).

Wielkość użytkowania jest wynikiem potrzeb hodowlanych drzewostanów. Około 45 % pozyskiwanego drewna pochodzi z zabiegów pielęgnacyjnych takich jak: czyszczenia późne, trzebieże wczesne i trzebieże późne, a pozostałe 55 % z cięć rębnych.


Fot.M.Rybacki

    Coraz częściej do prac z zakresu pozyskania drewna w lesie wykorzystywane są specjalistyczne maszyny.

Drewno pozyskane na terenie Nadleśnictwa Piaski trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, producentów palet drewnianych, fabryk mebli oraz mniejszych zakłady stolarskich. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych. Zapoznaj się z ofertą sprzedaży drewna Nadleśnictwa Piaski.

Zaplanowane zadania w 10-letnim planie urządzenia lasu z zakresu użytkowania lasu przedstawia poniższy załącznik.