Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja nadleśnictwa

STRUKTURA ORGANIZACYJNA NADLEŚNICTWA PIASKI

 1. Strukturę organizacyjną Nadleśnictwa stanowią:

 1) biuro nadleśnictwa,

 2) leśnictwa, szkółka leśna Miranowo, Ośrodek Hodowli Zwierzyny
 

 2. W skład biura nadleśnictwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Dział Gospodarki Leśnej /ZG/       - kierowany przez zastępcę

                                                              nadleśniczego /Z/ (na potrzeby EZD- ZG)

 2. Dział Finansowo Księgowy /KF/- kierowany przez głównego

                                                              księgowego /K/ (na potrzeby EZD- KF)

 3. Dział Administracyjno Gospodarczy /SA/ - kierowany przez sekretarza

                                                             nadleśnictwa /S/ (na potrzeby EZD- SA)

 4. Stanowisko ds. kontroli -inżynierowie nadzoru /NN1/, /NN2/

 5. Posterunek Straży Leśnej /NS/- kierowany przez komendanta posterunku straży leśnej

 6. Stanowisko ds. pracowniczych /NK/
   

 7. Schemat organizacyjny nadleśnictwa przedstawia załącznik nr 1.
 8. Nadleśnictwo składa się z trzech obrębów (Książ, Piaski, Rawicz) podzielonych na 14 leśnictw, szkółki leśnej Miranowo oraz Ośrodka Hodowli Zwierzyny. Wykaz leśnictw stanowi – załącznik nr 2.