Wydawca treści Wydawca treści

Lasy prywatne

Nadleśnictwo sprawuje nadzór nad lasami innych własności na podstawie porozumienia ze starostami powiatów: gostyńskiego, jarocińskiego, rawickiego i śremskiego na łącznej powierzchni około 2400 ha.

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.


Fot.R.Szymankiewicz

Nadleśnictwo sprawuje nadzór nad lasami innych własności na podstawie porozumienia ze starostami powiatów: gostyńskiego, jarocińskiego, rawickiego i śremskiego na łącznej powierzchni około 2400 ha.
Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:
• doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
• udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
• wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
• organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
• sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Nadleśnictwo sprawuje nadzór nad lasami innych własności na podstawie porozumienia ze starostami powiatów: gostyńskiego, jarocińskiego, rawickiego i śremskiego na łącznej powierzchni około 2400 ha.
Nadzór jest sprawowany przez  Sp. SL ds. sprzedaży i obsługi klienta oraz nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przy udziale miejscowych leśniczych i podleśniczych, zgodnie z otrzymanymi upoważnieniami w tym zakresie.

Sadzimy las - poradnik dla prywatnych właścicieli lasów