Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Piaski zlokalizowane są zarówno pomniki przyrody ożywionej, jak i nieożywionej, które warto zobaczyć.

Pomniki przyrody ożywionej

Na terenie Nadleśnictwa Piaski zlokalizowano 32 pozycje pomników przyrody ożywionej.
Pomniki te reprezentują 222 drzewa: drzewa pojedyncze, ich grupy oraz dwie aleje; brak jest
pomników powierzchniowych. Reprezentowane są tu następujące gatunki: świerk 110 szt., dąb szypułkowy – 60 st., żywotnik olbrzymi – 48 szt., wiąz – 2 szt., buk zwyczajny – 1 szt., jarząb brekinia – 1 sztuka.

Na terenie Nadleśnictwa Piaski zlokalizowano 32 pozycje pomników przyrody ożywionej, które tworzą 222 drzewa.

Pomniki przyrody nieożywionej

Pomniki przyrody nieożywionej stanowi 6 głazów narzutowych (granity i piaskowce).
Również poza gruntami Nadleśnictwa Piaski występuje wiele obiektów i obszarów zarówno przyrody ożywionej jak i nieożywionej oraz obiektów kultury materialnej, które są objęte ochroną prawną.

R.S.