Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikacja gospodarki leśnej

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, a więc także nasze nadleśnictwo posiada certyfikat prowadzenia właściwej gospodarki leśnej.

  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, a więc także nasze nadleśnictwo posiada aktualnie certyfikat:
• Gospodarki Leśnej PEFC (PL 15/0245).

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dok. Nr 4 Rady PEFC Polska – „Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów".
Certyfikat PEFC obowiązuje od 6 kwietnia 2023 roku i jest ważny (z zastrzeżeniem uzyskiwania pozytywnych wyników auditów nadzoru) do 12 lipca 2024 roku.
     Posiadanie certyfikatu oznacza, że lasy RDLP Poznań są zarządzane w sposób zgodny z wymaganiami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi, równoważąc potrzeby ludzi, przyrody i ekonomii.
     Szczegółowe informacje odnośnie powyższego certyfikatu znajdują się na stronie: http://www.pefc.org/