Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie na temat nowych zasad bioasekuracji ASF

W dniu 9 lipca 2021 roku w Nadleśnictwie Piaski odbyło się szkolenie dotyczące zasad bioasekuracji  przed wirusem ASF, w związku z dynamicznie rozwijająca się sytuacją epizootyczną w tym zakresie w naszym rejonie. Szkolenie skierowane było głównie dla pracowników terenowej służby leśnej. Ogółem przeszkolono 40 pracowników Nadleśnictwa Piaski.

Istotne informacje dotyczące zmian oraz wymogów bioasekuracji przekazał lek. wet. Pan Ryszard Kwaczyński.  Szczególną uwagę zwrócił na dodatkowe obowiązki, zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 roku,  ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Omówił także aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami. Mamy nadzieję, że przeprowadzone szkolenie  przybliżyło uczestnikom tematykę a także podkreśliło wagę zagadnień prawidłowej bioasekuracji przed afrykańskim pomorem świń.