Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Piaski
Nadleśnictwo Piaski
+48 65 5739080
+48 65 5739083

ul. Drzęczewska 1

63-820 Piaski

NIP: 696-001-12-82

REGON: 410008263

numer konta bankowego:
PKO BP SA   15 1020 4027 0000 1302 1504 6653
 

Nadleśniczy
Ireneusz Niemiec
+48 65 5739080
Z-ca Nadleśniczego
Ryszard Szymankiewicz
+48 65 5739080
Główny Księgowy
Monika Kizner
+48 65 5739080
Sekretarz
Przemysław Bayer
+48 65 5739080

Dział Gospodarki Leśnej

Agnieszka Woźniak
Starszy specjalista SL ds. hodowli lasu
Tel.: +48 655739080
Rafał Byczyński
Starszy specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: +48 605274907
Monika Wawrzyniak
Specjalista SL ds. marketingu i użytkowania lasu
Tel.: +48 655739080
Łukasz Zając
Starszy specjalista SL ds. stanu posiadania i projektów zewnętrznych
Tel.: +48 609009792
Marta Szewczyk
Starszy specjalista SL ds. ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej i łowiectwa
Tel.: +48 65 5739080
Joanna Multańska
Instruktor techniczny (zastępstwo)
Tel.: +48 607700223
Monika Krok - Adamska
Specjalista SL ds. sprzedaży i obsługi klienta oraz nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
Tel.: +48 65 5739080

Dział Finansowo - Księgowy

Natalia Sikora
Starszy księgowy
Tel.: +48 65 5739080
Renata Jędryczka
Referent ds. księgowych
Tel.: +48 65 5739080
Karolina Mazurek
Starszy księgowy
Tel.: + 48 65 5739080
Kinga Pospiech
Księgowy
Tel.: + 48 65 5739080

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Izabela Skorzybót
Spec. ds. administracji
Tel.: + 48 65 5739080
Tomasz Łapka
Starszy specjalista ds. administracji
Tel.: +48 655739080
Agnieszka Banaszak
Starszy specjalista ds. administracji
Tel.: +48 655739080

Inżynier Nadzoru

Artur Poświatowski
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 601156010
Maciej Praczyk
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 603633147

Posterunek Straży Leśnej

Marcin Witkowski
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 605223297
Cezary Rosiak
Strażnik Leśny
Tel.: +48 607700288

St. ds. bhp

Maciej Praczyk
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 603633147

Spec. ds. pracowniczych

Władysław Dominiak
Spec. ds. pracowniczych
Tel.: +48 65 5739080