Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Piaski
Nadleśnictwo Piaski
+48 65 5739080
+48 65 5739083

ul. Drzęczewska 1

63-820 Piaski

NIP: 696-001-12-82

REGON: 410008263

numer konta bankowego:
PKO BP SA   15 1020 4027 0000 1302 1504 6653
 

Nadleśniczy
Tomasz Kwieciński
+48 65 5739080
Z-ca Nadleśniczego
Ryszard Szymankiewicz
+48 65 5739080
Główny Księgowy
Monika Kizner
+48 65 5739080
Sekretarz
Artur Poświatowski
+48 65 5739080

Dział Gospodarki Leśnej

Przemysław Bayer
specjalista SL ds. hodowli lasu
Tel.: +48 603633153
Rafał Byczyński
starszy specjalista. SL ds. stanu posiadania
Tel.: +48 605274907
Dominik Szewczyk
specjalista SL ds. marketingu
Tel.: +48 607700223
Bartosz Kulawinek
Instruktor techniczny
Tel.: +48 65 5739080
Maciej Ziałacki
instruktor techniczny
Tel.: +48 65 5739080
Konrad Szafranek
starszy specjalista SL ds. nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stan.wł. Skarbu Państwa
Tel.: +48 601142549
Monika Tałanda
instruktor techniczny
Tel.: +48 65 5739080

Dział Finansowo - Księgowy

Halina Jurga
Starszy księgowy
Tel.: +48 65 5739080
Agnieszka Woźniak
Starszy księgowy
Tel.: +48 65 5739080
Urszula Rzepecka
Starszy księgowy
Tel.: +48 65 5739080
Karolina Mazurek
Starszy referent ds. księgowych
Tel.: + 48 65 5739080

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Izabela Skorzybót
Spec. ds. administracji
Tel.: + 48 65 5739080
Tomasz Łapka
Spec. ds. administracji
Tel.: +48 655739080
Agnieszka Banaszak
Spec. ds. administracji
Tel.: +48 655739080

Inżynier Nadzoru

Jarosław Zawierucha
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 601156010
Maciej Praczyk
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 603633147

Posterunek Straży Leśnej

Marcin Witkowski
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 605223297
Cezary Rosiak
Strażnik Leśny
Tel.: +48 607700288

St. ds. bhp

Mikołaj Klonowski
Tel.: +48 723 961 581

Spec. ds. pracowniczych

Władysław Dominiak
Spec. ds. pracowniczych
Tel.: +48 65 5739080