Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikacja gospodarki leśnej

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, a więc także nasze nadleśnictwo posiada dwa certyfikaty prowadzenia właściwej gospodarki leśnej.

       Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, a więc także nasze nadleśnictwo posiada dwa certyfikaty:
Forest Stewardship Council® (SGS-FM/COC-004323),
• Gospodarki Leśnej PEFC (PL PEFC-15/0245, subcertyfikat PL PEFC-15/0245-18).

Certyfikat FSC® obowiązuje od 10 kwietnia 2018 r. i jest ważny do 9 kwietnia 2023 r. (po przeprowadzeniu rocznych audytów okresowych).

Certyfikat PEFC obowiązuje od 13 lipca 2021 roku i jest ważny (z zastrzeżeniem uzyskiwania pozytywnych wyników auditów nadzoru) do 12 lipca 2024 roku.
     Obydwa Certyfikaty oznaczają, że lasy RDLP Poznań są zarządzane  zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniu zasad ekonomicznych prowadzenia gospodarki leśnej.
     Szczegółowe informacje odnośnie powyższych certyfikatów znajdują się na stronach:

http://www.poznan.lasy.gov.pl/documents/688373/0/FSC/9466a8d8-44b6-4502-a6b5-9e8a2530b5b3
http://www.pefc.org/

T.K.