Lista aktualności Lista aktualności

Podarowano nam las

Dnia 17. lutego zwiększyła się powierzchnia lasów zarządzanych przez nasze nadleśnictwo. Otrzymaliśmy fragment lasu, który w formie darowizny został przekazany pod naszą opiekę.

Latem ubiegłego roku mieszkanka podrawickiej wsi postanowiła podarować Nadleśnictwu Piaski las. Obszar niewielki, ale sąsiadujący z lasem w zarządzie nadleśnictwa i nawet do niego bliźniaczo podobny, o czym najlepiej wie leśniczy leśnictwa Krasnolipka, który pracuje na tym terenie. 

Pierwszy raz spotkaliśmy się z sytuacją, aby ktoś chciał nas obdarować takim prezentem. Jako jednostka zarządzająca majątkiem Skarbu Państwa, funkcjonująca w strukturze Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, musieliśmy uzyskać zgodę Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na nieodpłatne nabycie oferowanego gruntu leśnego. Dyrektor po skompletowaniu przez nas niezbędnej dokumentacji, wydał zgodę. 17 lutego 2022 roku Nadleśniczy Tomasz Kwieciński podpisał z darczyńcą umowę darowizny w formie aktu notarialnego.

Bardzo dziękujemy Pani Beacie za jej wspaniały gest i zapewniamy, że zawsze będzie mile widziana nie tylko w „swoim” lesie, ale i we wszystkich lasach Nadleśnictwa Piaski. Obiecujemy również dbać o przekazany fragment lasu najlepiej jak tylko potrafimy, wykorzystując naszą pasję, wiedzę i doświadczenie. 

Tekst: Rafał Byczyński