Lista aktualności Lista aktualności

Grodzenie upraw leśnych - skąd się bierze siatka w lesie?

Każdego roku, leśnicy przemierzają dziesiątki kilometrów, niejednokrotnie w bardzo trudnych warunkach. Wszystko po to, aby młode drzewka mogły rosnąć bezpiecznie, w specjalnie ogrodzonych miejscach.

Zapewne każdy spostrzegawczy bywalec lasu, nie raz, spotkał w nim ogrodzone metalową siatką fragmenty. Być może podczas spaceru w lesie zastanawialiście się co się tam znajduje. Podchodząc bliżej, z łatwością, można dostrzec rosnące za ogrodzeniem młode drzewka.

Zdjęcie przedstawia uprawę leśną ogrodzoną siatką (L.Międzyborze)


Otaczanie siatką młodych drzewek nazywamy grodzeniem upraw leśnych. 

 


Uprawa to pierwsza faza rozwoju przyszłego lasu. Mogą na niej rosnąc drzewa, które zostały posadzone lub posiane przez ludzi, wówczas jest to tzw. uprawa sztuczna lub te, które samoistnie wyrosły z  nasion rozsianych przez dojrzałe drzewa. Wówczas uprawę nazywamy naturalną


Zdjęcie przestawia sadzonki klonu jaworu, rosnące na uprawie leśnej (L.Międzyborze)Zdjęcie przestawia sadzonki klonu jaworu, rosnące na uprawie leśnej (L.Międzyborze)

 

Po co grodzimy młode drzewa?

Młode drzewa, które rosną  na uprawie, w przyszłości tworzyć będą dojrzały las. Zanim jednak osiągną wiek 80,90., czy nawet 100 i więcej lat, czeka je długa droga dorastania i rozwoju. Tylko te najlepsze staną się w przyszłości pięknym, dojrzałym drzewostanem (tj. lasem). 

W pierwszych latach życia, jednym z największych zagrożeń dla młodych sadzonek jest zwierzyna leśna (m.in. sarny, jelenie, daniele, zające), dla której młode drzewka stanowią pyszną przekąskę. Mogą one np. zjadać pąki i pędy wierzchołkowe sadzonek, co nazywane jest zgryzaniem. To działanie powoduje  znaczną deformację sadzonek, a w efekcie może prowadzić nawet  do ich zamierania.
Aby temu zapobiec, miejsca, w których rosną młode drzewa, grodzi się siatką.


Czy wszystkie młode drzewa są grodzone?

Nie. W ten sposób chroni się tylko rzadsze i cenniejsze gatunki drzew liściastych (np. dęby, buki, czy klony), które w lasach z przeważającym udziałem iglastej sosny, stanowią dla zwierząt znakomity przysmak.

Zdjęcie przestawia sadzonkę klonu rosnącą na uprawie leśnej ogrodzonej siatką (L.Międzyborze)

 

Jak długo młode drzewa potrzebują takiej ochrony?

Potocznie mówi się, że drzewa chroni się tak długo, dopóki „nie uciekną spod pyska zwierzyny” tzn. do czasu kiedy nie urosną na tyle, że zwierzyna nie będzie w stanie do nich dosięgnąć. W zależności od gatunku i warunków siedliskowych czas ten może wynosić 5- 8, a nawet 10 lat. 


Kontrola grodzeń
Siatka, aby mogła prawidłowo spełniać swoją funkcję, musi być systematycznie kontrolowana. Każde jej uszkodzenie mogłoby spowodować wtargnięcie zwierzyny i zniszczenie młodych drzew. Dlatego, leśnicy na bieżąco dokonują jej oględzin. W ciągu roku przemierzają dziesiątki kilometrów wśród jeżyn, paproci i pokrzyw, w towarzystwie różnych owadów i kleszczy. Wszystko po to aby strzec tego co najcenniejsze - przyszłego pokolenia lasu.


Pamiętamy o zwierzynie
Mając na uwadze dobro przyszłego pokolenia lasu, nie zapominamy jednak o zwierzynie, dla której przecież las jest domem, w którym muszą znaleźć pożywienie. Chroniąc najcenniejsze uprawy przed „zjedzeniem”, dbamy o to, by rekompensować zwierzynie brak dostępu do nich m.in. przez współprace z kołami łowickimi przy utrzymaniu śródleśnych łąk i uprawie poletek łowieckich.