Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż tusz zwierzyny

 Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Piaski - zwany dalej Sprzedającym, zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zawarcie umowy na sprzedaż tusz zwierząt łownych, pozyskanych na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Piaski.