Asset Publisher Asset Publisher

LOTNICZE ZABIEGI RATOWNICZE W LASACH

Zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 625 ze zm.) Nadleśnictwo Piaski informuje, że w dniach od  27 kwietnia 2023 roku do 30 maja 2023 roku (w zależności od warunków pogodowych), na obszarach leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Piaski położonych na terenie Starostwa Powiatowego w Gostyniu, w gminach Pogorzela i Borek Wlkp., odbędzie się lotniczy zabieg wielkoobszarowy ograniczania liczebności szkodników pierwotnych drzewostanów dębowych.

Zabieg lotniczy wykonywany będzie przy użyciu preparatu biologicznego FORAY 76B  w dawce 3 l/ha (zezwolenie MRiRW nr R- 39/2014zr z dnia 28.03.2014r. ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R – 245/2020d z dnia 02.04.2020r.) oraz doświadczalnie przy użyciu insektycydu biologicznego Delfin WG  w dawce 1 kg/ha (zezwolenie MRiRW nr R- 151/2018 z dnia 28.09.2018 r. zmienione decyzją MRiRW nr R- 533/2022d z dnia 18.07.2022 r.) w celu ograniczenia liczebności gąsienic kuprówki rudnicy.

Kuprówka rudnica żeruje jedynie na liściach różnych gatunków drzew i krzewów liściastych. W okresie masowego żerowania może doprowadzić do gołożerów, czyli całkowitego pozbawienia drzew liści.  Uszkadzać może także pączki, co prowadzi do zahamowania przyrostu i owocowania, a w przypadku silnego osłabienia drzew (np. przez susze) ich zamierania. Największe uszkodzenia powoduje w młodych drzewostanach, w sadach owocowych oraz zadrzewieniach przydrożnych.  Masowy pojaw może być gwałtowny i rozległy i zwykle trwa 3-4 lata. Gąsienice kuprówki rudnicy są bardzo groźne dla człowieka, włoski pokrywające ciało gąsienic są silnie uczulające, powodują obrzęki i podrażnienia skóry. 

Zgodnie z kartami charakterystyki preparatów środki FORAY 76B oraz Delfin WG są to mikrobiologiczne środki owadobójcze na bazie zarodników i kryształów Bacillus thuringiensis spp. kurstakis (Foray 76B jest zwolniony z okresu karencji a Delfin WG ma jedynie jednodniowy okres karencji). Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. Ze względu na swoją selektywność oba preparaty uznaje się je za przyjazne dla środowiska i mające niewielki wpływ na ludzi i dzikie zwierzęta, w tym owady zapylające.

Tereny objęte zabiegiem lotniczym zostaną w lesie oznakowane poprzez umieszczenie przy drogach wjazdowych tablic ostrzegawczych oraz zostanie wprowadzony okresowy zakaz wstępu do lasu.

Zabiegi ratownicze zostaną przeprowadzone na terenie Leśnictwa Międzyborze na powierzchni 1000 ha (zgodnie z załączonymi mapkami). Planowana powierzchnia pól zabiegowych została ustalona z uwzględnieniem stref ochronnych wymaganych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin (Dz. U. 2014 poz. 516) oraz etykietach środków ochrony roślin.

 

Nadleśnictwo Piaski apeluje o zastosowanie się do okresowego
zakazu wstępu do lasu na terenach objętych zabiegami lotniczymi

 

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Piaski