Lista aktualności Lista aktualności

Zakaz wstępu do lasu - AKTUALIZACJA

Zmienia się zasięg terytorialny obszarów objętych zakazem wstępu do lasu wprowadzonym związku ze szkodami wyrządzonymi przez burze połączone z silnym wiatrem i opadami gradu.

Zmienia się zasięg terytorialny obszarów objętych zakazem wstępu do lasu, wprowadzonym w związku ze szkodami w postaci złomów i wywrotów, które powstały w następstwie burzy z silnym wiatrem oraz gradem dnia 11.08.2017 roku.
Obszar objęty zakazem obejmuje kompleksy leśne w Leśnictwach: Mchy, Stawiszyn, Międzyborze, Krasnolipka i Halin. Szczegółowe granice powyższego obszaru znajdują się w załącznikach. Wg wstępnych danych szkody ilościowe wynoszą około 18 000 m3 grubizny.
Zakaz wstępu do lasu obowiązuje do odwołania.


Największa taka klęska w historii polskich lasów
Huragan, który w nocy z 11 na 12 sierpnia nawiedził Polskę spustoszył nasze lasy. Zniszczonych zostało ok. 45 tys ha lasów, powalonych ok. 8 mln m3 drewna. To największa katastrofa w ponad 90-letniej historii Lasów Państwowych. Szkody mają charakter powierzchniowy, zniszczone zostały całe drzewostany, pojedyńcze drzewa, a także
siedliska cennych gatunków, gniazda ptaków i legowiska dzikich zwierząt.

 

Skalę zniszczeń obrazuje poniższa mapa: